Welkom bij Psychologenpraktijk Verberne

IMG_1780.JPG

Tot en met 2017 was mijn praktijk gericht op klinisch psychologische behandelingen van kinderen (tot 2017) en volwassenen. Deze zorg werd betaald vanuit de ziektekostenverzekering.

Per 2018 heb ik deze praktijk beëindigd.

Wat nog wel:
Zorg uit andere geldstromen, m.n. via het Centrum voor Consultatie en Expertise, ingekochte lessen en cursussen en verkoop van de NETOL (neuropsycholische test).


handtekening Gert-Jan Verberne