Er bestaan verschillende registers voor gespecialiseerde psychologen. De belangrijkste zijn de BIG-registers voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen en de registers van de beroepsverenigingen. Zo kent het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) het register van kinder- en jeugdpsychologen. Degenen die hebben kunnen aantonen te beschikken over specialistische kennis en ervaringen zijn tevens ingeschreven in het register Kinder- en jeugdpsycholoog-specialist. G.J.C.M. Verberne is kinder- en jeugdpsycholoog-specialist.

BIG-register

GZ-psycholoog (BIG-register): Als men afstudeert als psycholoog aan een universiteit heeft men veel theoretische kennis. De bekwaamheid om deze ook toe te passen in de praktijk moet men zich later eigen maken. Dit gebeurt in de GZ (GezondheidsZorg Psycholoog)-opleiding. Men dient gedurende 2 jaren in verschillende werksettings ervaring op te doen onder supervisie terwijl men ook 1 dag per week cursorisch onderwijs volgt. Men moet GZ-psycholoog zijn om de specialistische opleidingen tot Klinisch Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog te kunnen volgen. BIG-registratienummer: 790 457 28 225.

Klinisch psycholoog (specialisme in het BIG-register): De klinisch psycholoog is een specialist. Om klinisch psycholoog te worden moet je eerst afstuderen als psycholoog aan een universiteit. Daarna moet je gedurende 2 jaren de opleiding tot GZ-psycholoog volgen en daarna nog 4 jaren de opleiding tot klinisch psycholoog. Hierbij moet je dus tenminste 6 jaren onder supervisie gewerkt hebben. Als klinisch psycholoog ben je bekwaam en bevoegd tot het stellen van psychopathologische diagnoses, het doen van psychologisch onderzoek en het uitvoeren van psychologische behandelingen; elke klinisch psycholoog is tevens psychotherapeut. De klinisch psycholoog is ook geschoold in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en heeft kennis van management. BIG-registratienummer: 790 457 28 225.

Psychotherapeut (BIG-register): psychologische behandeling kent vele vormen zoals gesprekken om de problemen te verhelderen, begeleidingsgesprekken (coaching, counseling) enzovoort. BIG-registratienummer: 990 457 28 216.

  • Elke klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog is tevens bevoegd als psychotherapeut. Daarnaast is er in het BIG-register (gecertificeerde beroepen in de gezondheidszorg) een basisregister Psychotherapeuten. Drs. Verberne is zowel geregistreerd als psychotherapeut als als klinisch psycholoog.

Registers van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

  • kinder- en jeugdpsycholoog
  • kinder- en jeugdpsycholoog-specialist

Vereniging EMDR Nederland

  • lid

Overige kwalificaties

  • Trainer 3 op een rij (BOB-training)
  • Trainer stressmanagement