Vanuit de praktijk worden verschillende cursussen en lessen verzorgd, bijvoorbeeld:

  • cursus voor begeleiders in de GGZ en VG-zorg om hun eigen emoties beter te reguleren (zgn. EE-training)
  • lesdag stemmingsstoornissen (CCE)
  • lesdag stressgerelateerde gedragsproblemen
  • lesdag complexe ontwikkelingspsychopathologie
  • lesdag autisme en hechting
  • enzovoort. Verschillende mogelijkheden zijn aanwezig.