Psychologische diagnostiek kan vanuit de praktijk verzorgd worden maar deze wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.

Als men behoefte heeft aan psychologische diagnostiek vanuit andere kaders en met andere vormen van bekostiging kan een beroep gedaan worden op mijn praktijk. Hierbij valt te denken aan bekostiging via PGB of anderszins ingekochte diagnostiek.

Hierbij is veel mogelijk en het traject wordt zoveel mogelijk op maat gemaakt in samenspraak met de aanvrager.

Het huidige uurtarief: € 130,-. Er wordt eerst een begroting opgemaakt zodat u weet waar u aan toe bent.